Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon
ISBN 9781407580104
Trọng lượng (gr) 380
Kích thước 23x21
Giá bìa 76,000 đ