Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là tập tài liệu học tập và tham khảo của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ở nhiều cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học.

Nội dung sách chia làm ba phần:

Phần I: Bổ sung thêm nhận thức về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, về vấn đề thiết kế, phân tích giải thuật và về giải thuật đệ quy.

Phần II: Giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu, giải thuật xử lý chúng và vài ứng dụng điển hình.

Phần III: Tập trung vào "sắp xếp và tìm kiếm", một yêu cầu xử lý rất phổ biến trong các ứng dụng tin học. Có thể coi đây là một phần minh hoạ thêm cho việc ứng dụng các cấu trúc dữ liệu khác nhau trong cùng một loại bài toán.

Cuốn sách bao gồm 11 chương, chủ yếu giới thiệu các kiến thức cần thiết cho 90 tiết học, cả lý thuyết và bài tập. Tuy nhiên, với mục đích vừa làm tài liệu học tập, vừa làm tài liệu tham khảo, nên nội dung của nó có bao hàm thêm một số phần nâng cao

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên hệ kỹ sư tin học, cử nhân tin học, cảo đẳng tin học; làm tài liệu tham khảo cho sinh viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên tin học, và các cán bộ tin học muốn nâng cao thêm trình độ

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đỗ Xuân Lôi
Công ty phát hành Chưa có
ISBN 9999057841349
Trọng lượng (gr) 390.00 gam
Kích thước 16x24 cm
Số trang 308
Giá bìa 38,400 đ