Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Dorling Kindersley Publishers Ltd
ISBN 9781405329279
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 28.2 x 0.9 x 21.6
Giá bìa 190,000 đ