Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9781447263029
Trọng lượng (gr) 318
Kích thước 19.7 x 1.6 x 13
Giá bìa 138,000 đ