Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ket (Key English Test) Is The First And Most Basic Level Of The Cambridge Esol General English Exams, Which Corresponds To Level A2 Of The Council Of Europe'S Common European Framework Of Reference For Languages.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Adams
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9789604034284
Trọng lượng (gr) 386
Kích thước 27.7x20.6
Số trang 152
Giá bìa 513,000 đ