Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Covers all the requirements of the Cambridge International AS and A Level Physics syllabus (9702). Cambridge International AS and A Level Physics covers all the material required for the Cambridge syllabus. The Teacher's Resource CD-ROM is an invaluable resource for teachers, and includes answers to questions in the Coursebook, together with worksheets describing suitable practical work linked to each chapter in the book.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả David Sang,Graham Jones,Richard Woodside,Gurinder Chadha
Nhà xuất bản CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Năm phát hành 11-2010
ISBN 9780521179157
Trọng lượng (gr) 82
Kích thước 1.4 x 19.0 x 13.6
Giá bìa 1,513,000 đ