Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Overview

Chapter 1:  IELTS Listening Task Types

Unit 1    Form Completion

Unit 2    Table Completion

Unit 3    Matching

Unit 4    Classification

Unit 5    Flow-Chart Completion

Unit 6    Diagram / Plan / Map Labelling

Unit 7    Short Answers

Unit 8    Sentence Completion

Unit 9    Summary Completion

Unit 10    Note Completion

Unit 11    Multiple Choice

Chapter 2  Practice Tests

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Reminders

IELTS Listening Task Types – Answer Key

IELTS Listening Task Types – Audio Scripts

Practice Tests – Answer Key

Practice Tests – Audio Scripts

Appendix

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Foreign Language Teaching, Research Press
Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM
ISBN 9786045875933
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 18.5 × 26
Số trang 204
Giá bìa 228,000 đ
Thể loại