Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A complete support package to help you train and assess your Cambridge English: Key (KET) for Schools students.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
ISBN 9780194817622
Trọng lượng (gr) 534
Kích thước 27,5 x 22,1
Giá bìa 517,000 đ