Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Four past exam papers for the CAE examination from Cambridge ESOL. Provides excellent familiarisation with the content and format of the CAE examination and practice of examination techniques, using genuine past papers.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Cambridge ESOL
Nhà xuất bản Cambridge
ISBN 9780521156905
Trọng lượng (gr) 430
Kích thước 24.6 x 18.9
Số trang 195
Giá bìa 340,000 đ