Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cẩm Nang Tư Duy Lịch Sử

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Meg Gorzycki - Richard Paul - Linda Elder
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng Hợp
Năm phát hành 10-2016
Công ty phát hành NXB Tổng Hợp
ISBN 9786045856598
Kích thước 13.5 x22 cm
Số trang 160
Giá bìa 50,000 đ
Thể loại