Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Dành Cho Kế Toán Trưởng

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay, việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc giám sát sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích, có hiệu quả; đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thời gian qua, việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước cũng đã có những thay đổi lớn và đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết những vấn đề xã hội.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các quy định trong các lĩnh vực nêu trên.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Chương 1: Chế độ tài chính áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Chương 2: Hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp

Chương 3: Nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chương 4: Chế độ khấu hao và quản lí tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Chương 5: Công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quý Lâm, Kim Phượng
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047911035
Trọng lượng (gr) 2486
Kích thước 28 x 20
Số trang 422
Giá bìa 335,000 đ