Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những kỹ năng thực tế hướng dẫn bạn cách thích ứng với những yêu cấu làm việc trong môi trường toàn cầu bao gồm việc xây dựng các mối quan hệ, vượt qua những rào cản ngôn ngữ, hiểu sự khác biệt giữa các nền văn hóa.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Terence Brake
Dịch giả Thu Hà
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 11-2006
Công ty phát hành First News - Trí Việt
ISBN 8935086804544
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 69
Giá bìa 28,800 đ
Thể loại