Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Phan Lang
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
ISBN 9900000487096
Trọng lượng (gr) 400
Số trang 514
Giá bìa 40,000 đ
Thể loại