Reviews 1

Nhân lực vẫn luôn là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu của một công ty. Vì yếu tố con người là điều kiện không thể thiếu trong tiến trình thành công của doanh nghiệp. Mọi tổ chức đều mong muốn có thể gia tăng năng suất làm việc của nhân viên theo cách lành mạnh nhất vì nếu áp bức bóc lột sức lực của người làm sẽ vi phạm Bộ luật Lao động. “Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên” là một quyển sách tinh tế khi đề cập đến những bí quyết hay ho để xây dựng các chiến lược hữu ích nhằm hệ thống hóa và tổ chức quy trình làm việc hiệu quả cho nhân viên cũng như tăng năng suất cho toàn thể doanh nghiệp.

Vẫn là câu đọc sách không phải là cách toàn diện để khiến bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý hiệu suất nhưng sẽ giúp bạn định hướng con đường đúng đắn để trở thành chuyên gia. Quyển sách này viết khá đơn giản, giống như kiến thức mở đầu cho người nhập môn nhưng hoàn toàn liệt kê ra được những điều đầy đủ. Từ việc thúc đẩy tinh thần của nhân viên rồi những điều kiện ngoại cảnh và tinh thần để đem đến năng suất lao động cao cho tới những chiến lược quan trọng để nâng cao khả năng làm việc của mọi người. Một đội ngũ hùng mạnh rất cần sự dẫn dắt bởi những người có kinh nghiệm và đặc biệt là những ai biết hạn chế những rủi ro trong quá trình quản lý thì càng được đề cao trong vai trò này. Ngoài ra, cần có sự công tâm trong việc đánh giá kết quả công việc của nhân viên vì nếu có chút tư lợi cũng sẽ gây ra sự bất mãn lâu dài.

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 02-2020