Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
Công ty phát hành 1980 Books
ISBN 2495385317368
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 352
Giá bìa 154,800 đ