Reviews 1

***Link video của Phan Ngọc Quốc đọc Tiếng Anh, các bạn có thể xem 3 video đó dưới đây để biết Phan Ngọc Quốc phát âm Tiếng Anh như thế nào

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=lrRAnKeSfrg&t=4s

(đọc tiếp...)

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=pvHZZq9TBE0

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=Do1t-RJnjo0&t=65s

***Ebook feedback của học viên, trợ giảng về Phương pháp Cách học Tiếng Anh Thần Kỳ

https://drive.google.com/file/d/0B2JBTeUdAnPsTE5KSnViWGNlMDQ/view?fbclid=IwAR3Az7T0W6Hkt5P-eIXXVv7B_rSP_3E9Wr-WFCb9JDiucvODReAjtMS_U8g

***Còn đây là audio của Kiên Trần (1 cao thủ IELTS 8.5, hiện đang làm việc tại Canada) đánh già về phương pháp CHTATK, các bạn có thể nghe tại đây, Radio số 53, nghe từ phút 3:20 nhé

Website của Kiên Trần: http://kientranhandbook.com/

Link down Radio 53 của Kiên Trần feedback về phương pháp Cách học Tiếng Anh Thần Kỳ (Các bạn nghe từ phút 3:20 nhé)

https://drive.google.com/file/d/11F48ak8F9YUuCjjY3kawhaCYW7LunSsi/view?usp=sharing

***Link Group feedback về phương pháp CHTATK

https://www.facebook.com/groups/408540082838370/permalink/415686295457082/?hc_location=ufi

***Còn đây là cuộc nói chuyện giữa mình và Phan Ngọc Quốc, mình đã ghi âm lại trước khi xin nghỉ khỏi tổ chức Cách học Tiếng Anh Thần Kỳ

https://drive.google.com/file/d/0B9LMO-uPVvqzM2V4VkpCSlpBT0U/view?fbclid=IwAR3oUTmNXvymTNctl6QoPFv7yurrOZnWqHCn gnRTQhykV8Tev7tR0ATBRSI

Thông tin chi tiết
Tác giả Phan Ngọc Quốc
Nhà xuất bản Thế Giới
ISBN 9786047711666
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 16 x 24
Số trang 178
Giá bìa 200,000 đ
Thể loại