Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Michael L.Kluemper
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành First News - Trí Việt
ISBN 1588862408800
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 220
Giá bìa 138,000 đ