Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hà Thu Quang
Dịch giả Doãn Nguyên
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Văn Lang
ISBN 8259747360362
Kích thước 21 x 28.5 cm
Số trang 48
Giá bìa 55,000 đ