Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Các Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho Cán Bộ Chính Quyền Cấp Cơ Sở

Trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ chính quyền cấp cơ sở) có vai trò quan trọng, thay mặt chính quyền cấp xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Cuốn sách Các Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho Cán Bộ Chính Quyền Cấp Cơ Sở được biên soạn nhằm góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành và xử lý công việc đạt hiệu quả cao cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở.

Cuốn sách tập trung trình bày các kỹ năng cơ bản đối với đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở như: kỹ năng xác định vấn đề và ra quyết định quản lý; kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã; kỹ năng chất vấn và trả lời chất vấn; kỹ năng tham vấn cộng đồng; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng nghe và phản hồi; kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp; kỹ năng quản lý văn bản; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin quản lý.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thị Hà, ThS Lê Văn Hòa
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211116085
Trọng lượng (gr) 370
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 335
Giá bìa 55,000 đ