Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Tôn Thân
Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM
ISBN 9786040021656
Trọng lượng (gr) 450
Giá bìa 58,000 đ