Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Các Biện Pháp Xử Lý Việc Không Thực Hiện Đúng Hợp Đồng Trong Pháp Luật Việt Nam

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và khoa học những vấn đề pháp lý cơ bản về xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng.

Với từng biện pháp cụ thể, cuốn sách đã phân tích rõ các quy phạm pháp luật, trích dẫn, bình luận các bản án liên quan của Toà án các cấp, đối chiếu, so sánh với các quy định tương ứng trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia khác. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Cuốn sách được chia thành bốn chương:

- Chương 1: Những vấn đề lý luận về không thực hiện đúng hợp đồng.

- Chương 2: Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do pháp luật dự liệu.

- Chương 3: Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do các bên thỏa thuận.

- Chương 4: Kết luận và kiến nghị.

Sách Các Biện Pháp Xử Lý Việc Không Thực Hiện Đúng Hợp Đồng Trong Pháp Luật Việt Nam là tài liệu tham khảo cần thiết, giúp các bên bảo đảm được các lợi ích, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện các giao dịch, đồng thời tránh được những sai lầm không đáng có trong quá trình ký kết hợp đồng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211125919
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 460
Giá bìa 84,000 đ