Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Rudyard Kipling's brilliantly funny tale of How the Rhinoceros got his Skin has been perfectly captured by Daron Parton's quirky and colourful illustrations. Every page showcases delightful full-bled artwork, packed with charm and detail that will enthrall young children aged 3+.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Rudyard Kipling
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 09-2017
ISBN 9781786170378
Trọng lượng (gr) 170
Kích thước 0.0 x 26.0 x 26.0
Giá bìa 100,000 đ