Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Mai LAn Hương
Nhà xuất bản NXB Đà Nẵng
ISBN 1120100241826
Trọng lượng (gr) 450
Giá bìa 48,000 đ