Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nabil Ezz El-Deen
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Oxford University Press
ISBN 9780194400060
Kích thước 20.0 x 13.0 x 0.2
Giá bìa 60,000 đ