Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Cengage Learning Asia
ISBN 9781133318224
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 14.8 x 1 x 12.5
Giá bìa 480,000 đ