Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Detective Jeffrey Bones is having fun eating cake and watching a clown perform tricks at his friend's birthday celebration. But when the clown can't find her street clothes at the end of the party, it's up to Bones to solve this Easy-to-Read mystery!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Penguin Young Readers Group
Năm phát hành 05-2014
ISBN 9780448482781
Trọng lượng (gr) 85
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 32
Giá bìa 62,000 đ