Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 02-2014
ISBN 9781782096382
Trọng lượng (gr) 137
Kích thước 21.9 x 0.4 x 14.3
Số trang 24
Giá bìa 66,000 đ