Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bộ Thủ Tục Hành Chính Về Xây Dựng

Cuốn sách Bộ Thủ Tục Hành Chính Về Xây Dựng được biên soạn góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân thực hiện thống nhất các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Nội dung cuốn sách sắp xếp thành ba phần sau:

Phần A. Danh mục các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Phần B. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây Dựng.

I.Thủ tục hành chính cấp Trung ương.

II.Thủ tục hành chính cấp Tỉnh.

III.Thủ tục hành chính cấp Huyện.

IV.Thủ tục hành chính cấp Xã.

Phần C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

I.Danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương bị bãi bỏ.

II.Danh mục thủ tục hành chính cấp Tỉnh bị bãi bỏ.

III.Danh mục thủ tục hành chính cấp Huyện bị bãi bỏ.

Các thủ tục hành chính tập hợp trong cuốn sách này bao gồm đầy đủ hệ thống biểu mẫu đi kèm các thủ tục và được cập nhập đến hết ngày 22-8-2012.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ma Thị Luận
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211120501
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 443
Giá bìa 71,000 đ