Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 9134261610201
Kích thước 15.5 x 23 cm
Số trang 1312
Giá bìa 1,056,000 đ