Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam

Cuốn sách cung cấp đầy đủ kiến thức cho người đọc về luật hàng hải Việt Nam. Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, hàng hải, vận tải biển và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá,...

Mục Lục

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2:Tàu Biển

Chương 3:Thuyền bộ

Chương 4: Cảng biển

Chương 5: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Chương 6: Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển

Chương7: Hợp đồng thuê tàu

Chương 8: Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải

Chương 9: Hoa tiêu hàng hải

Chương 10: Lai dắt tàu biển

Chương 11: Cứu hộ hàng hải

Chương 12: Trục vớt tài sản chìm đắm

Chương 13: Tai nạn đam va

Chương 14: Tổn thất chung

Chương 15: Giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải

Chương 16: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Chương 17: Giải quyết tranh chấp hàng hải

Chương 18: Điều khoản thi hành

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211102781
Trọng lượng (gr) 120
Kích thước 19 x 13
Số trang 200
Giá bìa 24,000 đ