Bộ Luật Dân Sự - Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự - Luật Tố Tụng Hành Chính Của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoá XIII Kỳ Họp 10 Thông Qua

by Vũ Duy Khang
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bộ Luật Dân Sự - Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự - Luật Tố Tụng Hành Chính Của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoá XIII Kỳ Họp 10 Thông Qua

MỤC LỤC

1. BỘ LUẬT DÂN SỰ có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017.

- Bộ luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24-11-2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017.

- Bộ luật Tố Tụng Dân Sự số 92/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. NghỊ quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Tố Tụng Hành Chính

- LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH năm 2015 có hiệu lực ngày 01-7-2016 - Luật Tố Tụng Hành Chính số 93/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Duy Khang
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048682156
Trọng lượng (gr) 800
Kích thước 20x28
Số trang 442
Giá bìa 170,000 đ