Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bộ sách gồm có:

1/ Nhà sư thọt/ Người một mắt

2/ Đám cưới Kỳ Phát

3/ Kỳ Phát giết người

4/ Vết tay trên trần

5/ Chiếc tất nhuộm bùn

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết