Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The Blueprints 1 & 2 Academic Writing Series Offers A Unique Combination Of Instruction In The Rhetorical Processes As Well As Paraphrasing, Summarizing, And Synthesizing. This Multi-Layered Approach Helps Students Develop Good Writing Habits And Avoid

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Folse , Folse
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9780618144099
Trọng lượng (gr) 454
Kích thước 27.4x21.6
Số trang 204
Giá bìa 212,000 đ