Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Dorling Kindersley Publishers Ltd
ISBN 9780751356816
Trọng lượng (gr) 109
Kích thước 27.1 x 0.2 x 21.6
Số trang 16
Giá bìa 97,000 đ