Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Dealing with the field of biomechanics, this book covers topics including dynamics of musculoskeletal systems, mechanics of hard and soft tissues, mechanics of bone remodeling, mechanics of blood and air flow, flow-prosthesis interfaces, mechanics of impact, and, dynamics of man-machine interaction.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Cornelius T Leondes
Nhà xuất bản Elservier Science
ISBN 9789812709837
Trọng lượng (gr) 2145
Kích thước 24.4x16.8
Số trang 300
Giá bìa 2,074,000 đ