Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011)

Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của độc giả trong việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung toàn bộ các điều luật hiện hành của Bộ luật này. Qua đó thấy rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nước ta đối với việc giải quyết tranh chấp, các yêu cầu về dân sự nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu hội nhập quốc tế của Nhà nước ta.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích, không chỉ phục vụ nhu cầu bạn đọc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật tố tụng dân sự cho toàn thể nhân dân và giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng dân sự nói riêng, góp phần bảo đảm và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211120204
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 24 x 16
Số trang 748
Giá bìa 158,000 đ