Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trên cơ sở cuốn “Bình luận Phần chung Bộ luật hình sự năm 1999”, căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các chế định trong Phần thứ nhất của Bộ luật hình sự năm 2015, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với lý luận và thực tiễn.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đinh Văn Quế
Nhà xuất bản NXB Thông tin và Truyền thông
ISBN 9786048029883
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 13 x 19
Số trang 428
Giá bìa 150,000 đ