Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9780552567374
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 18.5 x 0.9 x 15.3
Giá bìa 111,000 đ