Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Laura Cowan, Gianluca Foli
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8520108356400
Kích thước 24 x 29 cm
Giá bìa 120,000 đ