Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Someone has stolen the great gray beast. The King calls in Big Max, the world's greatest detective. But the clues are very puzzling. Could this be too big a mystery even for Big Max?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Kin Platt
Nhà xuất bản Harpercollins Publishers Inc
Năm phát hành 05-1992
ISBN 9780064440066
Trọng lượng (gr) 91
Kích thước 0.0 x 21.0 x 14.0
Số trang 64
Giá bìa 60,000 đ