Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Fiona Watt, Josephine Thompson, Caroline Day
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 2413867815454
Kích thước 23.5 x 27.5
Giá bìa 110,000 đ