Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

In a tale that emphasizes the importance of character rather than appearance, Big Al, a nobby, gnarly fish, has trouble getting other fish to judge him on his merits but finds a way to show his true colors

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả A Clements,"Yoshi"
Nhà xuất bản North-South Books (Nord-Sud Verlag AG)
Năm phát hành 08-1991
ISBN 9780887080753
Trọng lượng (gr) 340
Kích thước 1.0 x 26.0 x 21.0
Số trang 32
Giá bìa 291,000 đ