Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bí Quyết Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh

Những câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trong tập sách này chú trọng nhiều vào cấu trúc ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh - tức phần ngữ pháp - là những phần chủ yếu của các kỳ thi. Tuy nhiên, do ngữ pháp tiếng Anh là một lĩnh vực quá rộng, không thể học hết trong một sớm một chiều, nên trong tập sách mỏng này, chúng tôi đặt trọng tâm vào một số chủ điểm quan trọng nhất - vốn rất thường gặp trong tất cả các kỳ thi. Sau khi xem xét hàng trăm đề thi tiếng Anh của các kỳ thi quốc tế cũng như trong nước, chúng tôi nhận thấy, tựu trung, những câu hỏi thường chủ yếu xoay quanh các vấn đề sau đây:

- Subject-verb agreement (Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ)

- Parallelism (Luật song hành hay cấu trúc song hành)

- Pronoun-antecedent agreement (Sự phù hợp giữa đại từ và tiền từ)

- Pronoun usage (Cách dùng đại từ)

- Adjective and adverb usage (Cách dùng tính từ và trạng từ)

- Comparatives and superlatives of adjectives and adverbs (So sánh hơn và cao nhất của tính từ và trạng từ)

- Verb usage (Cách dùng động từ)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935086832950
Trọng lượng (gr) 300
Giá bìa 48,000 đ
Thể loại