Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sách được chia làm 14 chương phản ánh khá đầy đủ thực trạng về cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản Trung Quốc. Trong đó, tác giả đi sâu mô tả nhiều sự việc diễn ra chốn “cung đình” như vụ bức hại các nguyên soái: Hạ Long, Bành Đức Hoài, La Thụy Khanh... cho đến các cuộc thanh trừng hạ bệ nguyên soái Diệp Kiếm Anh, chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, nguyên tổng bí thư Đặng Tiểu Bình... Đồng thời bóc trần những thủ đoạn thao túng những con bài chính trị để thực hiện mưu đồ cá nhân của Lâm Bưu cũng như mô tả một cách chính xác, đầy đủ tính cách người đàn bà độc ác và dâm đãng của vợ Lâm Bưu - Diệp Quần.

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết