Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Hueber
ISBN 9783192410512
Trọng lượng (gr) 482
Kích thước 1.0 x 29.0 x 21.0
Giá bìa 338,000 đ