Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách này giới thiệu 9 chương sau:

Chương 1: Về các thành kiến của triết gia

Chương 2: Tinh thần tự do

Chương 3: Tinh thể tôn giáo

Chương 4: Cách ngôn và sáp khúc

Chương 5: Lịch sử tự nhiên của luân lý

Chương 6: Chúng ta làm học giả

Chương 7: Đức hạnh của chúng ta

Chương 8: Dân tộc và quốc gia

Chương 9: Điều chi cao quý?

Dư hứng ca "Từ chóp đỉnh nguy nga"

Xin trân trọng giới thiệu.

Reviews 1

cuốn sách không chỉ viết về đạo đức mà còn viết về chủng tộc, giới tính, quốc gia dân tộc... các chương trong cuốn sách cũng vậy, dù có chủ đề rõ ràng nhưng không phải chương nào cũng chỉ viết về chủ đề đó, có khi chủ đề của chương sách còn không phải trọng tâm của chương. Lối viết của tác giả nhiều lúc không diễn giải dễ hiểu cho người đọc, ẩn dụ nhiều, ý tứ ẩn sâu trong câu chữ, lại dễ lan man như phía trên đã nói... nói tóm lại là mình nắm bắt được khoảng 40 - 50% nội dung là cùng thôi, chắc thế...

Thông tin chi tiết
Tác giả Friedrich Nietzsche. Biên Dịch: Nguyễn Tường Văn
Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Năm phát hành 09-2008
Trọng lượng (gr) 370 gr
Số trang 310
Giá bìa 63,600 đ
Thể loại