Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Become an Expert: Solids, Liquids, and Gases in Cities

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả National Geographic Learning
Nhà xuất bản National Geographic Learning
ISBN 9780736255981
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 130
Số trang 32
Giá bìa 96,000 đ