Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản n/a
ISBN 9780812981971
Trọng lượng (gr) 119
Kích thước 17.4 x 1.6 x 10.6
Giá bìa 147,000 đ