Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Mỹ Thuật
ISBN 8936067592498
Trọng lượng (gr) 650
Kích thước 21 x 29.5
Giá bìa 76,000 đ