Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Gary W Eldred
Dịch giả Anh Thư, Đỗ Kiện Anh
Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội
ISBN 8936037741239
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 15 x 21
Số trang 422
Giá bìa 69,000 đ